بوندس لیگای آلمان

رتبه تیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
رتبهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1بایرن مونیخبایرن مونیخ22008086
2هرتابرلینهرتابرلین22004136
3وولفسبورگوولفسبورگ21102024
4کلنکلن21102024
5آر بی لایپزیگآر بی لایپزیگ21103214
6بایر لورکوزنبایر لورکوزن21014313
7فرایبورگفرایبورگ21014313
8بورسیا دورتموندبورسیا دورتموند21012203
9اینتراخت فرانکفورتاینتراخت فرانکفورت21011103
10مونشن‌گلادباخمونشن‌گلادباخ210134-13
11آگزبورگآگزبورگ210123-13
12دارمشتاتدارمشتات210112-13
13هافنهایمهافنهایم20206602
14ماینتسماینتس201156-11
15هامبورگهامبورگ201124-21
16اینگولشتاتاینگولشتات201113-21
17شالکه ۰۴شالکه ۰۴200203-30
18وردر برمنوردر برمن200218-70
رفتن به نوارابزار