برنامه فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ سری A ایتالیا

برنامه کامل این فصل سری A ایتالیا قرار شرح ذیل است:

به گزارش مشرق، شروع فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا موسوم به سری A، از تاریخ ٣١ ماه اسد  (٢١ آگوست) خواهد بود، که در این فصل پنج دور بازی‌های میان هفته (بازی‌هایی که در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شوند) وجود دارد. همچنین تیم‌ها در پایان نیم فصل نخست و به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی سه هفته استراحت خواهند داشت و ادامه رقابت‌ها از تاریخ شنبه ٤ جدی (٢٤ دسامبر) از سر گرفته خواهد شد.

هفته اول
یکشنبه ٣١ اسد ٩٥

آتلانتا 3- 4 لاتزیو
بولونیا 1-0 کروتونه
کیه وو 2-0 اینترمیلان
امپولی 0-1 سمپدوریا
جنوا 3-1 کالیاری
یوونتوس 2-1 فیورنتینا
میلان 3-2 تورینو
پالرمو 0-1 ساسولو
پسکارا 2-2 ناپولی
رم 4-0 اودینزه

هفته دوم
یکشنبه ٧ سنبله  ٩٥

کالیاری 2-2 رم
کروتونه 1-3 جنوا
فیورنتینا 1-0 کیه وو
اینترمیلان 1-1 پالرمو
لاتزیو 0-1 یوونتوس
ناپولی 4-2 میلان
سمپدوریا 2-1 آتالانتا
ساسولو 0-3 پسکارا
تورینو 5-1 بولونیا
اودینزه 2-0 امپولی

هفته سوم
یکشنبه ٢١ سنبله  ٩٥

آتلانتا – تورینو
بولونیا – کالیاری
کیه وو – لاتزیو
امپولی – کروتونه
جنووا – فیورنتینا
یوونتوس – ساسولو
میلان – اودینزه
پالرمو – ناپولی
پسکارا – اینترمیلان
رم – سمپدوریا

هفته چهارم
یکشنبه ٢٨ سنبله  ٩٥

کالیاری – آتالانتا
کروتونه – پالرمو
فیورنتینا – رم
اینترمیلان – یوونتوس
لاتزیو – پسکارا
ناپولی – بولونیا
سمپدوریا – میلان
ساسولو – جنوا
تورینو – امپولی
اودینزه – کیه وو

هفته پنجم
چهار شنبه ٣١ سنبله  ٩٥

آتالانتا – پالرمو
بولونیا – سمپدوریا
کیه وو – ساسولو
امپولی – اینترمیلان
جنوا – ناپولی
یوونتوس – کالیاری
میلان – لاتزیو
پسکارا – تورینو
رم – کروتونه
اودینزه – فیورنتینا

هفته ششم
یکشنبه ٤ میزان ٩٥

کالیاری – سمپدوریا
کروتونه – آتالانتا
فیورنتینا – میلان
جنوا – پسکارا
اینترمیلان – بولونیا
لاتزیو – امپولی
ناپولی – کیه وو
پالرمو – یوونتوس
ساسولو – اودینزه
تورینو – رم

هفته هفتم
یکشنبه ١١ میزان ٩٥

آتالانتا – ناپولی
بولونیا – جنوا
کالیاری – کروتونه
امپولی – یوونتوس
میلان – ساسولو
پسکارا – کیه وو
رم – اینترمیلان
سمپدوریا – پالرمو
تورینو – فیورنتینا
اودینزه – لاتزیو

هفته هشتم
یکشنبه ٢٥ میزان ٩٥

کیه وو – میلان
فیورنتینا – آتالانتا
جنوا – امپولی
اینترمیلان – کالیاری
یوونتوس – اودینزه
لاتزیو – بولونیا
ناپولی – رم
پالرمو – تورینو
پسکارا – سمپدوریا
ساسولو – کروتونه

هفته نهم
یکشنبه ٢ عقرب  ٩٥

آتالانتا – اینترمیلان
بولونیا – ساسولو
کالیاری – فیورنتینا
کروتونه – ناپولی
امپولی – کیه وو
میلان – یوونتوس
رم – پالرمو
سمپدوریا – جنوا
تورینو – لاتزیو
اودینزه – پسکارا

هفته دهم
چهارشنبه ٥ عقرب  ٩٥

کیه وو – بولونیا
فیورنتینا – کروتونه
جنوا – میلان
اینترمیلان – تورینو
یوونتوس – سمپدوریا
لاتزیو – کالیاری
ناپولی – امپولی
پالرمو – اودینزه
پسکارا – آتالانتا
ساسولو – رم

هفته یازدهم
یکشنبه ٩ عقرب  ٩٥

آتلانتا – جنوا
بولونیا – فیورنتینا
کالیاری – پالرمو
کروتونه – کیه وو
امپولی – رم
یوونتوس – ناپولی
لاتزیو – ساسولو
میلان – پسکارا
سمپدوریا – اینترمیلان
اودینزه – تورینو

هفته دوازدهم
یکشنبه ١٦ عقرب  ٩٥

کیه وو – یوونتوس
فیورنتینا – سمپدوریا
جنوا – اودینزه
اینترمیلان – کروتونه
ناپولی – لاتزیو
پالرمو – میلان
پسکارا – امپولی
رم – بولونیا
ساسولو – آتالانتا
تورینو – کالیاری

هفته سیزدهم
یکشنبه ٣� عقرب  ٩٥

آتالانتا – رم
بولونیا – پالرمو
کیه وو – کالیاری
کروتونه – تورینو
امپولی – فیورنتینا
یوونتوس – پسکارا
لاتزیو – جنوا
میلان – اینترمیلان
سمپدوریا – ساسولو
اودینزه – ناپولی

هفته چهاردهم
یکشنبه ٧ قوس  ٩٥

بولونیا – آتالانتا
کالیاری – اودینزه
کروتونه – سمپدوریا
امپولی – میلان
جنوا – یوونتوس
اینترمیلان – فیورنتینا
ناپولی – ساسولو
پالرمو – لاتزیو
رم – پسکارا
تورینو – کیه وو

هفته پانزدهم
یکشنبه ١٤ قوس  ١٣٩٥

کیه وو – جنوا
فیورنتینا – پالرمو
یوونتوس – آتالانتا
لاتزیو – رم
میلان – کروتونه
ناپولی – اینترمیلان
پسکارا – کالیاری
سمپدوریا – تورینو
ساسولو – امپولی
اودینزه – بولونیا

هفته شانزدهم
یکشنبه ٢١ قوس  ٩٥

آتالانتا – اودینزه
بولونیا – امپولی
کالیاری-ناپولی
کروتونه – پسکارا
فیورنتینا – ساسولو
اینترمیلان – جنوا
پالرمو – کیه وو
رم – میلان
سمپدوریا – لاتزیو
تورینو – یوونتوس

هفته هفدهم
یکشنبه ٢٨ قوس  ٩٥

کیه وو – سمپدوریا
امپولی – کالیاری
جنوا – پالرمو
یوونتوس – رم
لاتزیو – فیورنتینا
میلان – آتالانتا
ناپولی – تورینو
پسکارا – بولونیا
ساسولو – اینترمیلان
اودینزه – کروتونه

هفته هجدهم
پنجشنبه ٢ جدى ٩٥

آتالانتا – امپولی
بولونیا – میلان
کالیاری – ساسولو
کروتونه – یوونتوس
فیورنتینا – ناپولی
اینترمیلان – لاتزیو
پالرمو – پسکارا
رم – کیه وو
سمپدوریا – اودینزه
تورینو – جنوا

هفته نوزدهم
یکشنبه ١٩ جدى ٩٥

کیه وو – آتالانتا
امپولی – پالرمو
جنوا – رم
یوونتوس – بولونیا
لاتزیو – کروتونه
میلان- کالیاری
ناپولی – سمپدوریا
پسکارا – فیورنتینا
ساسولو – تورینو
اودینزه – اینترمیلان

هفته بیستم
یکشنبه ٢٦ جدى ٩٥

کالیاری – جنوا
کروتونه – بولونیا
فیورنتینا – یوونتوس
اینترمیلان – کیه وو
لاتزیو – آتالانتا
ناپولی – پسکارا
سمپدوریا – امپولی
ساسولو – پالرمو
تورینو – میلان
اودینزه – رم

هفته بیست و یکم
یکشنبه ٣ دلو  ٩٥

آتالانتا – سمپدوریا
بولونیا – تورینو
کیه وو – فیورنتینا
امپولی – اودینزه
جنوا – کروتونه
یوونتوس – لاتزیو
میلان – ناپولی
پالرمو – اینترمیلان
پسکارا – ساسولو
رم – کالیاری

هفته بیست و دوم
یکشنبه ١� دلو  ٩٥

کالیاری – بولونیا
کروتونه – امپولی
فیورنتینا – جنوا
اینترمیلان – پسکارا
لاتزیو – کیه وو
ناپولی – پالرمو
سمپدریا – رم
ساسولو – یوونتوس
تورینو – آتالانتا
اودینزه – میلان

هفته بیست و سوم
یکشنبه ١٧ دلو  ٩٥

آتالانتا – کالیاری
بولونیا – ناپولی
کیه وو – اودینزه
امپولی – تورینو
جنوا – ساسولو
یوونتوس – اینترمیلان
میلان – سمپدوریا
پالرمو – کروتونه
پسکارا – لاتزیو
رم – فیورنتینا

هفته بیست و چهارم
یکشنبه ٢٤ دلو  ٩٥

کالیاری – یوونتوس
کروتونه – رم
فیورنتینا – اودینزه
اینترمیلان – امپولی
لاتزیو – میلان
ناپولی – جنوا
پالرمو – آتالانتا
سمپدوریا – بولونیا
ساسولو – کیه وو
تورینو – پسکارا

هفته بیست و پنجم
یکشنبه ١ هود  ٩٥

آتالانتا – کروتونه
بولونیا – اینترمیلان
کیه وو – ناپولی
امپولی – لاتزیو
یوونتوس – پالرمو
میلان – فیورنتینا
پسکارا – جنوا
رم – تورینو
سمپدوریا – کالیاری
اودینزه – ساسولو

هفته بیست و ششم
یکشنبه ٨ هود  ٩٥

کیه وو – پسکارا
کروتونه – کالیاری
فیورنتینا – تورینو
جنوا – بولونیا
اینترمیلان – رم
یوونتوس – امپولی
لاتزیو – اودینزه
ناپولی – آتالانتا
پالرمو – سمپدوریا
ساسولو – میلان

هفته بیست و هفتم
یکشنبه ١٥ هود  ٩٥

آتالانتا – فیورنتینا
بولونیا – لاتزیو
کالیاری – اینترمیلان
کروتونه – ساسولو
امپولی – جنوا
یوونتوس – اودینزه
میلان – کیه وو
رم – ناپولی
سمپدوریا – پسکارا
تورینو – پالرمو

هفته بیست و هشتم
یکشنبه ٢٢ هود  ٩٥

کیه وو – امپولی
فیورنتینا – کالیاری
جنوا – سمپدوریا
اینترمیلان – آتالانتا
یوونتوس – میلان
لاتزیو – تورینو
ناپولی – کروتونه
پالرمو – رم
پسکارا – اودینزه
ساسولو – بولونیا

هفته بیست و نهم
یکشنبه ٢٩ هود  ٩٥

آتالانتا – پسکارا
بولونیا – کیه وو
کالیاری – لاتزیو
کروتونه – فیورنتینا
امپولی – ناپولی
میلان – جنوا
رم – ساسولو
سمپدوریا – یوونتوس
تورینو – اینترمیلان
اودینزه – پالرمو

هفته سى‌ام
یکشنبه ١٣ حمل٩٦

کیه وو – کروتونه
فیورنتینا – بولونیا
جنوا – آتالانتا
اینترمیلان – سمپدوریا
ناپولی – یوونتوس
پالرمو – کالیاری
پسکارا – میلان
رم – امپولی
ساسولو – لاتزیو
تورینو – اودینزه

هفته سى و یکم
یکشنبه ۲۱ حمل٩٦

آتالانتا – ساسولو
بولونیا – رم
کالیاری – تورینو
کروتونه – اینترمیلان
امپولی – پسکارا
یوونتوس – کیه وو
لاتزیو – ناپولی
میلان – پالرمو
سمپدوریا – فیورنتینا
اودینزه – جنوا

هفته سى و دوم
یکشنبه ٢٦ حمل٩٦

کالیاری – کیه وو
فیورنتینا – امپولی
جنوا – لاتزیو
اینترمیلان – میلان
ناپولی – اودینزه
پالرمو – بولونیا
پسکارا – یوونتوس
رم – آتالانتا
ساسولو – سمپدوریا
تورینو – کروتونه

هفته سى و سوم
یکشنبه ٣ ثور  ٩٦

آتالانتا – بولونیا
کیه وو – تورینو
فیورنتینا – اینترمیلان
یوونتوس – جنوا
لاتزیو – پالرمو
میلان – امپولی
پسکارا – رم
سمپدوریا – کروتونه
ساسولو – ناپولی
اودینزه – کالیاری

هفته سى و چهارم
یکشنبه ١� ثور  ٩٦

آتالانتا – یوونتوس
بولونیا – اودینزه
کالیاری – پسکارا
کروتونه – میلان
امپولی – ساسولو
جنوا – کیه وو
اینترمیلان – ناپولی
پالرمو – فیورنتینا
رم – لاتزیو
تورینو – سمپدوریا

هفته سى و پنجم
یکشنبه ١٧ ثور  ٩٦

کیه وو – پالرمو
امپولی – بولونیا
جنوا – اینترمیلان
یوونتوس – تورینو
لاتزیو – سمپدوریا
میلان – رم
ناپولی – کالیاری
پسکارا – کروتونه
ساسولو – فیورنتینا
اودینزه – آتالانتا

هفته سى و ششم
یکشنبه ٢٤ ثور  ٩٦

آتالانتا – میلان
بولونیا – پسکارا
کالیاری – امپولی
کروتونه – اودینزه
فیورنتینا – لاتزیو
اینترمیلان – ساسولو
پالرمو – جنوا
رم – یوونتوس
سمپدوریا – کیه وو
تورینو – ناپولی

هفته سی و هفتم
یکشنبه ٣١ ثور  ٩٦

کیه وو – رم
امپولی – آتالانتا
جنوا – تورینو
یوونتوس – کروتونه
لاتزیو – اینترمیلان
میلان – بولونیا
ناپولی – فیورنتینا
پسکارا – پالرمو
ساسولو – کالیاری
اودینزه – سمپدوریا

هفته سی و هشتم
یکشنبه ٧ جوزا  ٩٦

آتالانتا – کیه وو
بولونیا – یوونتوس
کالیاری – میلان
کروتونه – لاتزیو
فیورنتینا – پسکارا
اینترمیلان – اودینزه
پالرمو – امپولی
رم – جنوا
سمپدوریا – ناپولی
تورینو – ساسولو

تاریخ دقیق بازی‌های میان هفته نیز که در پنج دور برگزار می‌شود، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

رفتن به نوارابزار