برنامه فصل 17-2016 لیگ برتر انگلیس

اتحادیه فوتبال انگلستان، برنامه مسابقات لیگ برتر انگلیس در فصل آینده را مشخص کرد.

 برنامه رقابت های لیگ برتر انگلیس در فصل 17-2016 اعلام شد. فصل آینده لیگ برتر انگلستان سیمای متفاوتی خواهد داشت. جایی که لوگوی این لیگ دیگر شکلی مستقل تر به خود گرفته و مربیانی همچون پپ گواردیولا، ژوزه مورینیو، آنتونیو کونته و والتر ماتزاری هم در آن حاضر خواهند بود.

بنابر قرعه در هفته نخست، شاگردان آرسن ونگر در امارات، میزبان لیورپول خواهند بود. این در حالی است که لسترسیتی مدافع عنوان قهرمانی باید در زمین هال سیتی به میدان برود. در این هفته منچسترسیتی به مصاف ساندرلند می رود و مورینیو نیز به همراه منچستریونایتد، فصل جدید را در ورزشگاه ویتالی و برابر بورنموث آغاز خواهد کرد. در هفته نخست شاهد یک شهرآورد هم خواهیم بود؛ جایی که چلسی و آنتونیو کونته باید برابر وست همِ اسلاون بیلیچ پیکار کنند.

•گفتنی است که تقویم فعلی، ممکن است به دلایلی در آینده دستخوش تغییر شود.

هفته اول/ 13 آگوست 2016

بورنموث 1-3 منچستریونایتد

آرسنال 3-4 لیورپول

برنلی 0-1 سوانزی

چلسی 2-1 وست هم

کریستال پالاس 0-1 وست برومویچ

اورتون 0-0 تاتنهام

هال سیتی 2-1 لسترسیتی

منچسترسیتی 2-1 ساندرلند

میدلزبرو 1-1 استوک سیتی

ساوتهمپتون 1-1 واتفورد

هفته دوم/ 20 آگوست 2016

لسترسیتی 0-0 آرسنال

لیورپول 0-2 برنلی

منچستریونایتد 2-0 ساوتهمپتون

استوک سیتی 1-4 منچسترسیتی

ساندرلند 1-2 میدلزبرو

سوانزی 0-2 هال سیتی

تاتنهام 1-0 کریستال پالاس

واتفورد 1-2 چلسی

وست برومویچ 1-2 اورتون

وست هم 1-0 بورنموث

هفته سوم/ 27 آگوست 2016

چلسی 3-0 برنلی

کریستال پالاس 1-1 بورنموث

اورتون 1-0 استوک

هال سیتی 0-1 منچستریونایتد

لسترسیتی 2-1 سوانزی

منچسترسیتی 3-1 وست هم

ساوتهمپتون 1-1 ساندرلند

تاتنهام 1-1 لیورپول

واتفورد 1-3 آرسنال

وست برومویچ 0-0 میدلزبرو

هفته چهارم/ 10 سپتامبر 2016

بورنموث – وست برومویچ

آرسنال – ساوتهمپتون

برنلی – هال سیتی

لیورپول – لسترسیتی

منچستریونایتد – منچسترسیتی

میدلزبرو – کریستال پالاس

استوک سیتی – تاتنهام

ساندرلند – اورتون

سوانزی – چلسی

وست هم – واتفورد

هفته پنجم/ 17 سپتامبر 2016

چلسی – لیورپول

کریستال پالاس – استوک سیتی

اورتون – میدلزبرو

هال سیتی – آرسنال

لسترسیتی – برنلی

منچسترسیتی – بورنموث

ساوتهمپتون – سوانزی

تاتنهام – ساندرلند

واتفورد – منچستریونایتد

وست برومویچ – وست هم

هفته ششم/ 24 سپتامبر 2016

بورنموث- اورتون

آرسنال – چلسی

برنلی – واتفورد

لیورپول – هال سیتی

منچستریونایتد – لسترسیتی

میدلزبرو – تاتنهام

استوک سیتی – وست برومویچ

ساندرلند – کریستال پالاس

سوانزی – منچسترسیتی

وست هم – ساوتهمپتون

هفته هفتم/ 1 اکتبر 2016

برنلی – آرسنال

اورتون – کریستال پالاس

هال سیتی – چلسی

لسترسیتی – ساوتهمپتون

منچستریونایتد – استوک سیتی

ساندرلند – وست برومویچ

سوانزی – لیورپول

تاتنهام – منچسترسیتی

واتفورد – بورنموث

وست هم – میدلزبرو

هفته هشتم/ 15 اکتبر 2016

بورنموث – هال سیتی

آرسنال – سوانزی

چلسی – لسترسیتی

کریستال پالاس – وست هم

لیورپول – منچستریونایتد

منچسترسیتی – اورتون

میدلزبرو – واتفورد

ساوتهمپتون – برنلی

استوک سیتی – ساندرلند

وست برومویچ – تاتنهام

هفته نهم/ 22 اکتبر 2016

بورنموث – تاتنهام

آرسنال – میدلزبرو

برنلی – اورتون

چلسی – منچستریونایتد

هال سیتی – استوک سیتی

لسترسیتی – کریستال پالاس

لیورپول – وست برومویچ

منچسترسیتی – ساوتهمپتون

سوانزی – واتفورد

وست هم – ساندرلند

هفته دهم/ 29 اکتبر 2016

کریستال پالاس – لیورپول

اورتون – وست هم

منچستریونایتد – برنلی

میدلزبرو – بورنموث

ساوتهمپتون – چلسی

استوک سیتی – سوانزی

ساندرلند – آرسنال

تاتنهام – لسترسیتی

واتفورد – هال سیتی

وست برومویچ – منچسترسیتی

هفته یازدهم/ 5 نوامبر 2016

بورنموث – ساندرلند

آرسنال – تاتنهام

برنلی – کریستال پالاس

چلسی – اورتون

هال سیتی – ساوتهمپتون

لسترسیتی – وست برومویچ

لیورپول – واتفورد

منچسترسیتی – میدلزبرو

سوانزی – منچستریونایتد

وست هم – استوک سیتی

هفته دوازدهم/ 19 نوامبر 2016

کریستال پالاس – منچسترسیتی

اورتون – سوانزی

منچستریونایتد – آرسنال

میدلزبرو – چلسی

ساوتهمپتون – لیورپول

استوک سیتی – بورنموث

ساندرلند – هال سیتی

تاتنهام – وست هم

واتفورد – لسترسیتی

وست بروم – برنلی

هفته سیزدهم/ 26 نوامبر 2016

آرسنال – بورنموث

برنلی – منچسترسیتی

چلسی – تاتنهام

هال سیتی – وست بروم

لسترسیتی – میدلزبرو

لیورپول – ساندرلند

منچستریونایتد – وست هم

ساوتهمپتون – اورتون

سوانزی – کریستال پالاس

واتفورد – استوک سیتی

هفته چهاردهم/ 3 دسامبر 2016

بورنموث – لیورپول

کریستال پالاس – ساوتهمپتون

اورتون – منچستریونایتد

منچسترسیتی – چلسی

میدلزبرو – هال سیتی

استوک سیتی – برنلی

ساندرلند – لسترسیتی

تاتنهام – سوانزی

وست بروم – واتفورد

وست هم – آرسنال

هفته پانزدهم/ 10 دسامبر 2016

آرسنال – استوک سیتی

برنلی – بورنموث

چلسی – وست برومویچ

هال سیتی – کریستال پالاس

لسترسیتی – منچسترسیتی

لیورپول – وست هم

منچستریونایتد – تاتنهام

ساوتهمپتون – میدلزبرو

سوانزی – ساندرلند

واتفورد – اورتون

هفته شانزدهم/ 13 دسامبر 2016

بورنموث – لسترسیتی

کریستال پالاس – منچستریونایتد

میدلزبرو – لیورپول

ساندرلند – چلسی

وست بروم – سوانزی

وست هم – برنلی

14 دسامبر 2016

اورتون – آرسنال

منچسترسیتی – واتفورد

استوک سیتی – ساوتهمپتون

تاتنهام – هال سیتی

هفته هفدهم/ 17 دسامبر 2016

بورنموث – ساوتهمپتون

کریستال پالاس – چلسی

اورتون – لیورپول

منچسترسیتی – آرسنال

میدلزبرو – سوانزی

استوک سیتی – لسترسیتی

ساندرلند – واتفورد

تاتنهام – برنلی

وست برومویچ – منچستریونایتد

وست هم – هال سیتی

هفته هجدهم/ ۲۶ دسامبر 2016

آرسنال – وست برومویچ

برنلی – میدلزبرو

چلسی – بورنموث

هال سیتی – منچسترسیتی

لسترسیتی – اورتون

لیورپول – استوک سیتی

منچستریونایتد – ساندرلند

ساوتهمپتون – تاتنهام

سوانزی – وست هم

واتفورد – کریستال پالاس

هفته نوزدهم/ 31 دسامبر 2016

آرسنال – کریستال پالاس

برنلی – ساندرلند

چلسی – استوک سیتی

هال سیتی – اورتون

لسترسیتی – وست هم

لیورپول – منچسترسیتی

منچستریونایتد – میدلزبرو

ساوتهمپتون – وست برومویچ

سوانزی – بورنموث

واتفورد – تاتنهام

هفته بیستم/ 2  ژانویه 2017

بورنموث – آرسنال

کریستال پالاس – سوانزی

اورتون – ساوتهمپتون

منچسترسیتی – برنلی

میدلزبرو – لسترسیتی

استوک سیتی – واتفورد

ساندرلند – لیورپول

تاتنهام – چلسی

وست برومویچ – هال سیتی

وست هم – منچستریونایتد

هفته بیست و یکم/ 14 ژانویه 2017

برنلی – ساوتهمپتون

اورتون – منچسترسیتی

هال سیتی – بورنموث

لسترسیتی – چلسی

منچستریونایتد – لیورپول

ساندرلند – استوک سیتی

سوانزی – آرسنال

تاتنهام – وست برومویچ

واتفورد – میدلزبرو

وست بروم – کریستال پالاس

هفته بیست و دوم/ 21 ژانویه 2017

بورنموث – واتفورد

آرسنال – برنلی

چلسی – هال سیتی

کریستال پالاس – اورتون

لیورپول – سوانزی

منچسترسیتی – تاتنهام

میدلزبرو – وست هم

ساوتهمپتون – لسترسیتی

استوک سیتی – منچستریونایتد

وست  برومویچ – ساندرلند

هفته بیست و سوم/ 31  ژانویه 2017

بورنموث – کریستال پالاس

آرسنال – واتفورد

برنلی – لسترسیتی

منچستریونایتد – هال سیتی

میدلزبرو – وست برومویچ

ساندرلند – تاتنهام

سوانزی – ساوتهمپتون

وست هم – منچسترسیتی

1 فوریه 2017

لیورپول – چلسی

استوک سیتی – اورتون

هفته بیست و چهارم/ 4 فوریه 2017

چلسی – آرسنال

کریستال پالاس – ساندرلند

اورتون – بورنموث

هال سیتی – لیورپول

لسترسیتی – منچستریونایتد

منچسترسیتی – سوانزی

ساوتهمپتون – وست هم

تاتنهام – میدلزبرو

واتفورد – برنلی

وست برومویچ – استوک سیتی

هفته بیست و پنجم/ 11 فوریه 2017

بورنموث – منچسترسیتی

آرسنال – هال سیتی

برنلی – چلسی

لیورپول – تاتنهام

منچستریونایتد – واتفورد

میدلزبرو – اورتون

استوک سیتی – کریستال پالاس

ساندرلند – ساوتهمپتون

سوانزی – لسترسیتی

وست هم – وست برومویچ

هفته بیست و ششم/ 25 فوریه 2017

چلسی – سوانزی

کریستال پالاس – میدلزبرو

اورتون – ساندرلند

هال سیتی – برنلی

لسترسیتی – لیورپول

منچسترسیتی – منچستریونایتد

ساوتهمپتون – آرسنال

تاتنهام – استوک سیتی

واتفورد – وست هم

وست بروم – بورنموث

هفته بیست و هفتم/ 4 مارس 2017

لسترسیتی – هال سیتی

لیورپول – آرسنال

منچستریونایتد – بورنموث

استوک سیتی – میدلزبرو

ساندرلند – منچسترسیتی

سوانزی – برنلی

تاتنهام – اورتون

واتفورد – ساوتهمپتون

وست برومویچ – کریستال پالاس

وست هم – چلسی

هفته بیست و هشتم/ 11 مارس 2017

بورنموث – وست هم

آرسنال – لسترسیتی

برنلی – لیورپول

چلسی – واتفورد

کریستال پالاس – تاتنهام

اورتون – وست برومویچ

هال سیتی – سوانزی

منچسترسیتی – استوک سیتی

میدلزبرو – ساندرلند

ساوتهمپتون – منچستریونایتد

هفته بیست و نهم/ 18 مارس 2016

بورنموث – سوانزی

کریستال پالاس – واتفورد

اورتون – هال سیتی

منچسترسیتی – لیورپول

میدلزبرو – منچستریونایتد

استوک سیتی – چلسی

ساندرلند – برنلی

تاتنهام – ساوتهمپتون

وست برومویچ – آرسنال

وست هم – لسترسیتی

هفته سی ام/ 1 آوریل 2017 

آرسنال – منچسترسیتی

برنلی – تاتنهام

چلسی – کریستال پالاس

هال سیتی- وست هم

لسترسیتی – استوک سیتی

لیورپول – اورتون

منچستریونایتد – وست برومویچ

ساوتهمپتون – بورنموث

سوانزی – میدلزبرو

واتفورد – ساندرلند

هفته سی و یکم/ 4 آوریل 2017

آرسنال – وست هم

برنلی – استوک سیتی

هال سیتی – میدلزبرو

لسترسیتی – ساندرلند

منچستریونایتد – اورتون

سوانزی – تاتنهام

واتفورد – وست برومویچ

5 آوریل 2017

چلسی – منچسترسیای

لیورپول – بورنموث

ساوتهمپتون – کریستال پالاس

هفته سی و دوم/ 8 آوریل 2017

بورنموث – چلسی

کریستال پالاس – آرسنال

اورتون – لسترسیتی

منچسترسیتی – هال سیتی

میدلزبرو – برنلی

استوک سیتی – لیورپول

ساندرلند – منچستریونایتد

تاتنهام – واتفورد

وست برومویچ – ساوتهمپون

وست هم – سوانزی

هفته سی و سوم/ 15 آوریل 2017

کریستال پالاس – لسترسیتی

اورتون – برنلی

منچستریونایتد – چلسی

میدلزبرو – آرسنال

ساوتهمپتون – منچسترسیتی

استوک سیتی – هال سیتی

ساندرلند – وست هم

تاتنهام – بورنموث

واتفورد – سوانزی

وست برومویچ- لیورپول

هفته سی و چهارم/ 22 آوریل 2017

بورنموث – میدلزبرو

آرسنال – ساندرلند

برنلی – منچستریونایتد

چلسی – ساوتهمپتون

هال سیتی – واتفورد

لسترسیتی – تاتنهام

لیورپول – کریستال پالاس

منچسترسیتی – وست برومویچ

سوانزی – استوک سیتی

وست هم – اورتون

هفته سی و پنج/ 29 آوریل 2017

کریستال پالاس – برنلی

اورتون – چلسی

منچستریونایتد – سوانزی

میدلزبرو – منچسترسیتی

ساوتهمپتون – هال سیتی

استوک سیتی – وست هم

ساندرلند – بورنموث

تاتنهام – آرسنال

واتفورد – لیورپول

وست برومویچ- لسترسیتی

هفته سی و ششم/ 6 می 2017

بورنموث – استوک سیتی

آرسنال – منچستریونایتد

برنلی – وست برومویچ

چلسی – میدلزبرو

هال سیتی – ساندرلند

لسترسیتی – واتفورد

لیورپول – ساوتهمپتون

منچسترسیتی – کریستال پالاس

سوانزی – اورتون

وست هم – تاتنهام

هفته سی و هفتم/ 13 می 2017

بورنموث – برنلی

کریستال پالاس – هال سیتی

اورتون – واتفورد

منچسترسیتی – لسترسیتی

میدلزبرو – ساوتهمپتون

استوک سیتی – آرسنال

ساندرلند – سوانزی

تاتنهام – منچستریونایتد

وست برومویچ -چلسی

وست هم – لیورپول

هفته سی و هشتم/ 21 می 2017

آرسنال – اورتون

برنلی – وست هم

چلسی – ساندرلند

هال سیتی -تاتنهام

لسترسیتی – بورنموث

لیورپول – میدلزبرو

منچستریونایتد – کریستال پالاس

ساوتهمپتون – استوک سیتی

سوانزی – وست برومویچ

واتفورد – منچسترسیتی

رفتن به نوارابزار