نویسندگی

دوستان علاقمند به فوتبال و نویسندگی میتوانند با ما همکار باشند تا بتوانیم به نحو احسن اخبار روز دنیای ورزش و فوتبال را در این وبسایت به نشر برسانیم. برای درخواست نویسندگی میتوانید خلص سوانح و اسکن تذکره تان را برای ما به ایمیل ذیل بفرستید.
نوت:‌در خلص سوانحتان ذکر کنید که طرفدار کدام تیم هستید.
ایمیل آدرس: marketing@hbperfumes.af

partner_portal1

رفتن به نوارابزار