صحبت های بحث برانگیز کاپیتان سابق در باره ی اسلام امیری و کارگر (بخش 2)

افغانهاى نهایت محترم ، دوست داشتنى ، علاقه مندان و حمايتگران عزیز تيم ملى فتبال افغانستان
اسلام العلیکم و رحمته الله و برکاته.
بزرګواران ګرام .
درجريان حرج و مرج و حوادث ناګوار که در فدراسيون فتبال افغانستان به وقوع پيوسته ، ما منحيث يک گروپ متحد بازيکنان تیم ملی فتبال لازم  ديديم که صداى خود را به ارتباط جريانات که اخيرا قبل از مسابقه تاجکستان صورت گرفته بلند نمايم. زیرا  کاسه صبر ما لبريز شده است و ديگر اين حالت قابل تحمل نبوده. ما عضويت  تيم ملى را  بخاطر تصاحب پول ، خود خواهى ، شهرت کاذب و يا حسادت کسب نه نموده ايم ، و يا  از هيچ يک کانديد در انتخابات قريب الوقوع  به رياست فدراسيون فتبال حمايت نمي نمايم.
ما در تيم صرف بخاطر حفظ وقار کشور محبوب خود سهم ميګيريم ، و در ضمن ميخواهيم با بدست آوردن افتخارات به مردم جنگزده خود شادى و اميد ايجاد نمايم.
ما با بتن داشتن پيراهن  تيم  ملى ميهن عزيز احساس غرور مينمايم ، زيرا ما از ارزش همه جانبه اين افتخار آکاه ميباشيم.
براى ما ورزشکاران اين باعظمت ترين افتخار است که از وطن عزيز خود نماينده گى ميکنيم.
با آنچه که گفته امديم ، چند روز قبل از سفر تاجکستان ، ما مطلع ګرديديم ، که به مدير يا منيجر خيلى کار آگاه ما مصطفى مهرزاد گفته شده که عنقريب از وظيفه محوله اش سبک دوش ، و شخص ديگرې جاى اورا اشغال خواهد کرد ، همچنان چند ساعت قبل از پرواز به ما ابلاغ ګرديد که مربى ما آقاى پيتر شيگرت هم از وظيفه اش سبکدوش گرديده .
اين فيصله هاى  ميان تهى باعث ګرديد که بازيکنان احساس تعجب ، شوک ، عصبانيت ، غصه و خسته گي نموده که مايه حيرت شديد همه ګرديد، افکار مغشوش و گوناگون در ذهن ما خطور نمود.
ـ به باور کامل درفدراسيون فتبال افغانستان (  ا ف ف  )  بیدون هر گونه مبالغه، شخصی مسلکي تر از مصطفى مهرزاد وجود ندارد. چرا شخص که به شکل خسته گى ناپذير با قلب مهربان صادقانه کار ميکند از وظيفه برکنار شود ؟ آقاى مهرزاد از بهترين منيجر هايست که ما تا حال داشته ايم.
ـ همچنان بايد پرسيده شود که چرا بعد از يکسال پيشرفت و موفقيت هاى لازم مربى ما از وظيفه اخراج ګردد؟
ـ چگونه ما بیدون مربى در مسابقه دوستانه مقابل تاجکستان بازى نمايم؟
ـ بر علاوه شامل نمودن اسلام اميرى در لست بازيکنان درين مسابقه نمايانګر نفوذ و نقش موصوف در اخراج مربى ما بود.
اگر چنين باشد آيا يک بازيکن ميتوان بزرګتر و مافوق تر از منافع ملی يک کشور باشد.؟؟
ـ ايا بعد از اين همه درامه ما بايد به تاجکستان برويم ؟
با تمام اين همه که در مغز ما خطور ميکرد مسله عدم اشتراک در مسابقه هرګز انتخاب يا گزينه ما نبود، و اين عدم اشتراک در آينده هم ګزينه ما نخواهد بود.
زیرا چنين اقدام عدم اشتراک در مسابقه  را هفت بازيکن دو سال قبل انجام دادند و منجر به شکست تيم ګرديد. ما هيچگاهى و ابدا چنين خيانت به کشور محبوب خود انجام نه خواهيم داد و يا هم برادران خود را در ميدان مبارزه  ورزشی تنها نخواهيم گذاشت.
بنا بر در نظر داشت  اين همه حرج و مرج و درامه منحيث ورزشکاران مسلکى ما تصميم ګرفتيم که به تاجکستان جهت انجام مسابقه برويم و آنچه که در توان داريم براى کشور محبوب و کسب نتيجه عالی انجام دهيم . ما مانند اشخاص مسلکی و مدنی قبل از مسابقه مقابل تاجکستان با مربى موقت و ريس فدراسيون فتبال افغانستان صحبت به عمل آورديم و در مورد مسايل ذيعلاقه و مسله شموليت  نام اسلام اميرى در لست بازيکنان نګرانى شدید خويش را اظهار نموديم. ما به صراحت به اوشان عرض کرديم که ما منحيث آغاز ګران مسابقه تيم ملى نميتوان  به پذيريم تا با اسلام اميرى در عين تيم بازى نمايم. ما براى اوشان اظهار داشتيم که يکى از دلايل که مربى خارجى ما از وظيفه برکنار شده مسله عدم قبولى اسلام اميرى در لست تيم ملى از طرف فیدراسیون بود.
آقاى پيتر شگرت به صراحت در صفحه فيسبوک خود مورخه ( ١١ نومبر ٢٠١٦ ) که ګفته است، ” من منحيث سر مربى تيم ملى فتبال افغانستان به او ( اميرى ) باور ندارم… این  هيچگاه برایم قابل قبول نبود که (  ا ف ف ) او را دوباره به تيم خواسته است… زيرا به عقيده من اسلام اميرى قادر نيست که به تيم ما ممد ويا مثمر واقع ګردد… من منحيث کوچ تيم ملى افغانستان نميخواهم پرابلم هاى قبلى  را با امدن اسلام اميرى دوباره به تيم موفق ملى بر گردانم.”
مربى شيګرت راجع به تاريخچه  عمل کردهاى اسلام اميرى آگاهى کامل دارد.  اسلام امیری با تصاميم عجولانه  قبلى خود سعى نمود که  بازيکان را متشتت و تيم ملى به ور شکست مواجه سازد.
متاسفانه (ا ف ف)  فيصله آقاى شيگرت  را نپذيرفت. و با يک قضاوت کاملا احساساتى و غير عادلانه مربى را از وظيفه اش بر کنار نمود.
آيا يک مربى حق ندارد تا بازيکن را براى تيم خود انتخاب نمايد؟؟
آقاى شيگرت مربى تيم نميخواست  بکسى موقع دهد تا باز مثل دو سال قبل تحت مربى قبلى آقاى  سلاوان تيم  ملی ما را از هم به پاشد.
ما منحيث بازيکنان در طول دو سال گذشته زحمات خيل زياد را متحمل شديم تا دوباره تيم ملى خودرا به پا ايستاد نمايم. بعد از آن  همه تلاش هاى بي پايان  و کسب موفقیت ها چرا براى فردی مجال آن دهيم که تيم ملى کشور را دوباره تخريب کند.
شکر خدا که  ريس صاحب (ا ف ف) و کوچ اضطړارې به موافقه رسيدند که نام اسلام اميرى را از لست مسابقه تيم ملى مقابل تاجکستان حذف نمايد.
در شب بعد از انکه  مسابقه خاتمه و تيم ملى غذايى شب را ميل نمودند، کوچ اضطراری ما اعلام نمود که  چند لحظه بعد ما نشست يا مجلس تيم خواهيم داشت، و اين آخرين چانس صحبت ما با مقامات قبل از پرواز بازيکنان بطرف خانه هايشان بود. مقصد و یا منظور ازین مجلس یا نشست این بود که ما در مورد تمام معضلات که در روز ګذشته اتفاق افتاده بود جرو بحث نموده و هر معضله که در بین تیم ما و دیګران موجود بود انرا تا حد ممکن حل نمایم. درین ګرد همایی در مورد اینکه چرا ما علیه موجودیت اسلام امیری  در تیم ملی متفقانه احتجاج نمودیم و به چه علت مسله (سازش مسابقه ) را پیشکش نمودیم هرکس آزادانه صحبت نمود. درضمن  به اسلام امیری ګوشزد شد که یکی از دلیل احتجاج علیه خودت  دسیسه (سازش مسابقه) است که در اورپا و سایر کشور های مترقی دنیا، اګر بازیکنی در توطعه ، دسیسه سازش مسابقه دخیل و به اثبات رسد برای مرتکب جزای خیلی سنګین،  محکوم به زندان واعاده  پول اخذ شده میګردد.
بنا درین قضیه چګونه و چرا ما حیات مسلکی ورزشی خویش را به خاطر یک شخص سست عنصر به  مخاطره اندازیم. وقتیکه  که اسلام امیری رشته سخن را بدست ګرفت،. بیدون هیچ نوع فشار در مقابل  کوچ افغانی موقت و بیست و هفت (۲۷) تن اعضای تیم ملی اعتراف و اقرار کرد  که  وی مرتکب این عمل (سازش مسابقه) در بدل پول  شده و دلیل که این عملکرد خود را موجه نشان دهد اینبود که او (اسلام امیری) در ان زمان پانزده ساله بچه و غریب بود . امیری همچنان بیان داشت که منحیث یک نو جوان قادر نبود که در مقابل کلانها  که قبلا معامله راپذیرفته  بودند چیزی بګوید.
ما بحیث بازیکنان که مدافع وقار مملکت محبوب و ملت نجیب خود میباشیم  با قاطعیت هرچه تمام مقابل هر کسیکه چنین اشخاص غدار را حمایت میکند صف ارایی میکنیم.
در طول بیش از یک سال تحت مربیګری اقای پیتر شیګرت ما هیچګونه معضلی نداشته و تیم ما در حال بهتر و حرفوی شدن بود چرا با عجله  و اسرع زمان و بلا درنګ این شخص فوق الذکر بالای تیم و کوچ  بالجبر تحمیل  میشد ؟؟ به یقین این کار موجب هرج ومرج زاده وی دو باره در تیم میشد. با در نظر داشت منافع تیم ملی فتبال، بر ما لازم و حتی فرض است ، تا  در اینده نیز سخت مجادله نمایم . که تیم را از تخریب چنین اشخاص و همچو فیصله ها در امان داشته باشیم.
آگر کسى تصور مينمايد که يک فرد به (ا ف ف) با ارزشتر از سر بلندى ملت است در آن صورت نميتوان در پهلوی شان قرار ګيريم و يا از اوشان حمايت نمايم.
ما انتظار انرا داریم که (آ ف ف) به همکاری خود با ما ادامه داده و از حق و حقیقت پشتبانی کند و نګذارد که شخصی و یا چیزی زهری باعث مسمومیت و منتن شدن چیز های خوب ګردد.
مشکور و ممنون  آنیم  که فیدراسیون فتبال افغانستان ما را در تاجکستان پشتبانی نمود ، توقع میرود که به همچو حمایتګری مثبت خود ادامه دهند. زیرا ما مسابقات مهم در سال ۲۰۱۷ در پیش داریم .
ما انشا الله  برای حفظ منافع  علیا کشور و سربلندی ملت عزیز مبارزه  و از حیثیت و وقار فیدراسیون فتبال افغانستان دفاع  خواهیم نمود. ارزو داریم که همه ملت نجیب افغان ما را در مبارزه علیه فساد، غداری ، وطن فروشی و حسادت  تنها نګذارند و برای شکوفانی وطن ابایی مان با ما به ایستند. ما همیشه درین راه از خداوند عزوجل طالب معاونت میباشیم.
جاوید باد افغانستان! سر بلند و شاد کام باد ملت بجان برابر ما!
با احترامات فایقه
فرزندان شما (اعضای تیم ملی فتبال افغانستان)
(حسن امین، میلاد سالم ، زبیر امیری ، کنشکا طاهر ، اباسین علی خیل ، مسیح سیغانې، آرش هاتفی، نور الله امیری ، اویس عزیزې)
Profile photo of منصور صمدی

منصور صمدی

طرفدار بارسلونا و همه بازیکنان تاریخش Telegram.me/gozreshv3

301 دیدگاه در “صحبت های بحث برانگیز کاپیتان سابق در باره ی اسلام امیری و کارگر (بخش 2)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 10 =

رفتن به نوارابزار