نشریات بریتانیا دوباره برای استرلینگ حاشیه ساز شدند؛ دفاع همه جانبه لینکر و فضای مجازی از ستاره جوان انگلیس!

طرفداری– روزنامه سان در شماره امروز خود در صفحه اول عکسی از پای راست رحیم استرلینگ، ستاره جوان تیم ملی

ادامه
رفتن به نوارابزار