میلاد جهانی: صنعت نفت پای من ایستاد و نمی توانم محبت هواداران را فراموش کنم؛ تمرینات متنوعی را پشت سر می گذاریم

میلاد جهانی: صنعت نفت پای من ایستاد و نمی توانم محبت هواداران را فراموش کنم؛ تمرینات متنوعی را پشت سر

ادامه

راشفورد: ده خیا در تمرینات بینظیر است ،‌تمرین کردن با او خسته تان میکند

مارکوس راشفورد و داوید ده خیا درباره تمرین کردن با همدیگر در تمرینات منچستریونایتد صحبت کرده اند. پس از نیم

ادامه
رفتن به نوارابزار