صدر نشینی هسن درییش با گل زنی خیبر امانی و اباسین علی خیل

تیم فوتبال هسن درییش با گل زنی بازیکنان افغان خود در دیدار معوقه از هفته اول مقابل حریفش به برتری

ادامه
رفتن به نوارابزار