قهرمان فصل را با شکست آغاز کرد

در این دیدار شاگردان رانیری یک بار توانستند گل خورده حریف را جبران کنند اما بعد از دریافت گل دوم،

ادامه
رفتن به نوارابزار