معرفی ورزشکاران مطرح افغانستان؛ مصطفی حدید بازیکنی از جنس آهن

در ادامه معرفی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان این بار مصطفی حدید  فوتبالیست خوش قدو قامت تیم ملی افغانستان  به

ادامه

معرفی ورزشکاران مطرح افغانستان؛ ویس عزیزی ، دروازه بانی از جنس لیگ دانمارک

در ادامه معرفی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان این بار ویس عزیزی  فوتبالیست مقیم دانمارک  به صورت کامل خدمت تان

ادامه
رفتن به نوارابزار